Tijdens onze bijeenkomst van 31 mei j.l. heeft ons lid “René Prins”uitleg gegeven over de misbruik die heeft plaatsgevonden van zijn bedrijfsnaam. Het blijkt dat het handelsregister (KvK) geen verantwoordelijkheid heeft om te controleren of een bedrijfsnaam die wordt ingeschreven al door een ander wordt gebruikt. En het geval van René is hier “ter kwade trouw” misbruik van gemaakt. Een BV met dezelfde naam als die van hem is failliet verklaard hetgeen gebruikt is om de indruk te weken dat de BV van René failliet zou zijn. Dit om een betere concurrentiepositie te verkrijgen. Hierbij publiceren we het openbare vonnis van deze zaak, waaruit blijkt dat Prins Makelaardij in het gelijk is gesteld.

Vonnis Prins